Home

Skoldagar 2021

Läsårstider 2020/2021 och 2021/202

 1. 1 (Höstter
 2. er och lov. Fristående och kommunala skolor kan ha olika datum för loven och ter
 3. en 2019 Torsdag 22 augusti - Fredag 20 december. 82 skoldagar. Vårter
 4. en 2020 avslutades tidigare. 31 mars är en skoldag. Detta var tidigare en studiedag. 12 maj är en skoldag. Detta var tidigare en studiedag. Lovdagar/lediga dagar . Dagar då skolan är stängd men fritidshemmen har öppet

Läsårets arbetsdagar 2020-2021. v. M; Ti. O: To. F: L. S: v. M: Ti. O: To. F: L. S: 31. 1: 2. 36: 1. 2: 3. 4: 5. 6: 32. 3: 4. 5: 6. 7: 8. 9: 37. 7: 8. 9: 1 Läsåret 2020/2021 Höstterminen 2020. Torsdag 13 augusti - fredag 18 december (86 skoldagar) Lovdagar för eleverna höstterminen 2020. Onsdag 30 september - studiedag Måndag 26 oktober - fredag 30 oktober (höstlov vecka 44) 19 december 2020-11 januari 2021- Jullov (sista skoldagen 2020 är den 18 december

Terminer och lov i grundskolan - Stockholms sta

 1. en 2021. Måndag 16 augusti - tisdag 21 december. Lovdagar för eleverna. Måndag 27 september Måndag 1 november-fredag 5 november (läslov) Vårter
 2. Skolarbetsdagar 2020-2022. Skolarbetsdagar 2020- 2021. Skolarbetsdagar 2021 - 2022. Widgetområde (Innehåll) Widgetområde (Vänster) Senast uppdaterad 25.01.2021
 3. Här hittar du som är huvudman eller rektor information om de flesta aktuella ändringarna av lagar och regler inom skolområdet. Vi berättar också om ändringar i läroplaner här. Datumen gäller den tidpunkt då en ändring ska börja tillämpas. Vi uppdaterar sidan inför varje halvårsskifte
 4. 2020. Tisdag 18 augusti - fredag 18 december. Vårter

Höstterminen 2020. Tisdagen den 18 augusti - fredagen den 18 december 2020. Totalt 83 skoldagar (18 veckor). Vårterminen 2021. Torsdagen den 7 januari - fredagen den 11 juni 2021. Totalt 95 skoldagar (23 veckor). Totalt antal skoldagar läsåret 20/21 178 dagar. Lovdagar. 26 oktober-30 oktober 2020; 22-26 februari 2021; 29 mars-1 april. Helgdagar 2020. Alla helgdagar 2020 för Sverige Nyårsdagen Trettondedag jul Långfredagen Påskdagen Annandag påsk Kristi himmelsfärdsdag Pingstdagen Sveriges nationaldag Midsommardagen Jul. Helgdagar 2021 Läsårstider för grundskolor och gymnasieskolor. Här ser du terminstider, lov-, jour-, studie- och helgdagar för de kommunala skolorna. Om du går på en fristående skola, kontakta skolan för att ta reda på läsårstiderna. Här hittar du länkar till alla grundskolor i Örebro kommun

Läsårstider läsåret 2020-2021 Höstterminen 2020 Tisdagen den 18 augusti - fredagen den 18 december 2020. Totalt 83 skoldagar (18 veckor). Vårterminen 2021 Torsdagen den 7 januari - fredagen den 11 juni 2021. Totalt 95 skoldagar (23 veckor). Totalt antal skoldagar 178 dagar. Lovdagar 2020/2021 26 oktober - 30 oktober 2020 Det här är läsårstider för de kommunala skolorna i Piteå för 2021 och 2022. Dessa datum är osannolikt att modifieras. Kontrollera dock regelbundet om eventuella uppdateringar som kan uppstå. Läsårstider 2020-2021 Läsårstider 2021-2022 Besök Piteå kommunala hemsida för den ursprungliga utgåvan av 2020-2021 godkänd kalender och 2021-2022 godkänd kalender Enligt skolförordningen ska antalet skoldagar under ett läsår vara minst 178 och antalet lovdagar minst 12 exklusive jullov och sommarlov. Höstterminen 2020. Terminsstart: ons 19 aug. Studiedag: 24 sep. Höstlov: 26 okt - 30 okt. Terminens sista dag: Fre 18 dec Läs- och lovdagar till och med 2021 - 2022. Läsåret för elever i grund- och gymnasieskola i Piteå kommun omfattar 178 skoldagar Läsårstider 2020/2021. Hösttermin 2020: torsdag 20/8 - fredag 18/12, 82 dagar Vårtermin 2021: tisdag 12/1 - fredag 11/6, 96 dagar 178 skoldagar för elever. Lovdagar: Vecka 44. 26/10 - 30/10, höstlov (5 dagar

Det här är läsårstider för de kommunala skolorna i Botkyrka för 2021 och 2022. Dessa datum är osannolikt att modifieras. Kontrollera dock regelbundet om eventuella uppdateringar som kan uppstå. Läsårstider 2020-2021 Läsårstider 2021-2022 Besök Botkyrka kommunala hemsida för den ursprungliga utgåvan av 2020-2021 godkänd kalender och 2021-2022 godkänd kalender Läsårstider 2020/2021. Terminstider för förskoleklass, grund- och grundsärskola. Höstterminen 2020 onsdag 2020-08-19 - tisdag 2020-12-22. Vårterminen 2021 fredag 2021-01-08 - fredag 2021-06-11. Terminstider för gymnasium (Nyströmska skolan) Höstterminen 2020 onsdag 2020-08-19 - tisdag 2020-12-22 Höstterminen 2020. Tisdag 18 augusti - fredag 18 december 2020 (82 skoldagar) Vårterminen 2021. Torsdag 7 januari - fredag 11 juni 2021 (96 skoldagar). Totalt antal skoldagar: 178 dagar. Lovdagar 2020/2021. 26 oktober-30 oktober 2020; 22-26 februari 2021; 29 mars - 1 april 2021; 14 maj 2021; Utvecklingsdagar 2020/2021 (lov för. (84 skoldagar) Vårterminen 2020 Torsdag 9 januari - tisdag 9 juni 2020 (94 skoldagar) Lovdagar . Fredag 27 september 2019 . Måndag 28 oktober - fredag 1 november 2019 (vecka 44) Måndag 17 februari - fredag 21 februari 2020 (vecka 8) Måndag 6 april - torsdag 9 april 2020 (vecka 15) Torsdag 30 april 2020 Fredag 22 maj 2020 Lag (2020:605). 7 b § Utbildningen för de elever som avses i 7 a § ska integreras med motsvarande utbildning för andra elever i grundskolan. Den samiska undervisningen får förläggas till tid utanför den i 5 § garanterade undervisningstiden. Lag (2020:605). Kursplaner. 8 § För varje ämne ska en kursplan gälla

Läsåret 2020/2021, påsklov vecka 14, efter påsken Lärarnas arbetsår 2020/2021 Antalet arbetsdagar är 194. 180 skoldagar (med elever). 5 arbetsdagar före läsårets start. 3 arbetsdagar efter läsårets slut. 1 planeringsdag vid vårterminens början 5 studiedagar. LÄSÅRET 2020/21 Höstterminen 2020 17/8 - 18/12 85 skoldagar Observera att den tidigare planerade studiedagen den 22 mars är inställd. Anledningen är att höstterminen 2020 förkortades på uppmaning av Smittskydd Skåne. Eleverna kommer att kompenseras för detta bortfall av undervisning och därför utgår studiedagen den 22 mars och ersätts av en vanlig skoldag Här hittar du datum för läsåret, skollov och andra ledigheter samt skolstart och skolavslutning. Läsårstiderna gäller för elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Ansökan om ledighet görs på särskild blankett som finns under Självbetjäning. Självbetjäningssidor Lä

Läsårstider och ledighet - Göteborgs Sta

Läsårstider 2020-2021 Höstterminen 2020. 2020-08-17—2020-12-21. Vårterminen 2021. 2021-01-11—2021-06-11. Totalt antal skoldagar: 178 dagar. Lovdagar. 2020-10-26—2020-10-30 (höstlov) 2021-02-22—2021-02-26 (sportlov) 2021-03-29—2021-04-01 (påsklov) 2021-05-14 (klämdag) Helgdagar. 2021-04-02 (långfredag) 2021-04-05 (annandag påsk Höstterminen 2020. Läsårsstart: 19 augusti Höstlov: 26-30 oktober Terminsavslutning: 18 december. Vårterminen 2021. Terminsstart: 11 januari Sportlov: 1-5 mars Påsklov: 2-9 april Kristi himmelsfärdsdag + lovdag: 13-14 maj Terminsavslutning: 10 jun

Läsåret, som börjar i augusti och slutar i juni, ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Observera att det kan finnas skillnader mellan skolorna för hur ledigheter, lov och andra dagar då eleverna är lediga, ser ut. Varje skola har exempelvis kompetensutvecklings-dagar för sin personal och då är eleverna lediga. Läsåret. Höstterminen 2020. Måndag 17 augusti - fredag 18 december . Vårterminen 2021. Fredag 8 januari - fredag 11 juni . Lov och skolfria dagar för elever. Fredag 25 september Måndag 26 oktober. Höstterminen 2020: Måndag 17/8 - torsdag 17/12. Vårterminen 2021: Måndag 11/1 - fredag 11/6 . Lovdagar Höstterminen 2020. Höstlov, vecka 44: Måndag 26/10 - fredag 30/10 Stängningsdagar på förskolan: Måndag 7/9 och måndag 23/11 Stängningsdag på fritidshem: Måndag 26/10. Vårterminen 202 Utbildningsnämnden beslutar om kommunens läsårstider. Läsårstiderna för 2020/2021 kan ni ta del av här. I menyn hittar du läsårstiderna 2020/2021. Här kan du även läsa hur du går tillväga vid ledighetsansökan. Läsårstiderna för 2021/2022 fastställdes vid Utbildningsnämndens sammanträde i december 2020, och finns att ta del. Läsårstider och lov Här hittar du tider för när skolorna i Helsingborgs stads skolor har lov och andra lediga dagar. Det är barn- och utbildningsnämnden som beslutar om hur läsåret för de kommunala skolorna i Helsingborg ser ut

Resultat lagsegling - Rörviks SS - Segling - IdrottOnlineSkolstart hösttermin 2020

läsårstider för grundskolan i Degerfors kommun läsåret 2020/2021. Förslaget har samordnats med Karlskoga kommun och beretts internt av förvaltningens ledningsgrupp. Höstterminen 2020 . Grundskolan (84 skoldagar) 2020-08-19 - 2020-12-22 . Studiedagar 2020-10-05 . Lovdagar för elever 2020-10-26 - 2020-10-30 (v.44) Vårterminen 202 Enligt svensk skollag råder skolplikt för alla elever i åk 1-9. Alla elever har både rätt till och samtidigt plikt att närvara under läsårets 178 skoldagar. Ledighet är inte en ovillkorlig rätt för eleven. Beslut ska föregås av en prövning av vad som talar för och emot begäran av ledigheten Eskilstuna kommun 2020-03-26 3 (3) Alla skoldagar är undervisningsdagar, även de tre skoldagar som används till skolstart och avslutningsdagar. Timmarna i gällande timplan ska fördelas på 178 dagar (35,6 veckor). Skoldag 179, 180 och 181 är en utökning av antalet skoldagar och därmed en ökning av undervisningstid

Läsårstider grundskola - Vaxjo

 1. Läsårstider 2020/2021 för Norsjö utbildning v32 v33 v34 v35 v36 Augusti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 K K K.
 2. en 2020 (90 skoldagar) Torsdag 13.8.2020 - fredag 18.12.2020 Höstlov: torsdag 15.10.2020 - fredag 16.10.2020 Jullov: lördag 19.12.2020 - onsdag 6.1.
 3. en 2021
 4. en startar torsdag 7 januari 2020. Lov och studiedagar: studiedag torsdag 7 januari (skola och fritids stängt) studiedag tisdag 2 februari (fritids öppet) sportlov vecka 7 måndag 15 februari - fredag 19 februari; studiedag måndag 22 mars (fritids öppet

Höstterminen 2020 Skolstart - samtliga skolor. Tisdag 18 augusti. Lovdagar. Höstlov - vecka 44. Terminsavslutning. Fredag 18 december. Vårterminen 2021 Skolstart - samtliga skolor. Måndag 11 januari . Lovdagar. Sportlov - vecka 9 Torsdag 1 april Påsklov - vecka 14 Fredag 14 maj Måndag 17 maj. Skolavslutnin 20 skoldagar 49 30 15 Skoldagar 15-16.10.2020 Höstlov 21 Skoldagar 21.12-6.1.2021 Jullov v. Må Ti On To Fr Lö Sö v. Må Ti On To Fr Lö S. 19 skoldagar 19 skoldagar Påsklov 9-13.4.2020 Valborg 1.5.2020 Kristi himmelsf. dag 21.5.2020 Lovdag 22.5.2020 Avslutning 30.5.2020 SEPTEMBER skoldag ledig dag Totalt OKTOBER NOVEMBER Höstterminen APRIL MAJ JUNI DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS Vårterminen 187 91 96 BILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN I KRONOBY KOMMUN AUGUSTI

Lov, ledighet och läsårstider - Söderhamns kommu

När är det skolstart och skolavslutning? Vilken vecka är det sportlov, höstlov eller något annat skollov? Här har vi samlat läsårstiderna för kommunens grundskolor 2020-10-19 . 1 . Läsårstider elever och lärarpersonal Sundvalls kommunala skolor läsåret 2021/2022. Hösttermin torsdag 19 augusti - onsdag 22 december 85 skoldagar 90 vardagar . Vårtermin tisdag 11 januari - fredag 10 juni 95 skoldagar 105 vardagar Läsåret för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan börjar i augusti och slutar i juni. Förutom lovdagar är eleverna lediga ytterligare fem studiedagar Skolstart 2020. Välkommen till skolstarten 2020. Här hittar du tider för skolstarten tisdagen den 18 augusti samt länkar till information om skolskjuts och gymnasiekort (respass för gymnasieelever)

Sportlov landskrona | den här webbplatsen använder

Sommarskola för elever i årskurs 7-9. Ängelholms kommun erbjuder under sommaren 2021 elever i årskurserna 7-9 sommarskola. Sommarskolan syftar till att ge elever, som vid slutet av årskurs 9 inte nått behörighet till ett nationellt gymnasieprogram samt elever i åk 8 som riskerar att hamna i samma sits efter nästa läsår, en möjlighet att nå behörighet genom att under en period på. 1 78 skoldagar Lärarnas verksamhetsår Ht 2020: 2020-08-10 - 2020-12-18 = 93 Vt 2021: 2021-01-08-2021-06-16 = 101 Totalt 194 arb dgr Avstämningsperioder lärare Vecka 33-44, 45-04, 05-15, 16-25 Kompetensutvecklingsdagar förskola/fritidshem 2020: 10/8, 21/9, 26/10, 2021 : 8/1, 1 rörlig, 14/6 Personal med uppehållsfakto Läsåret 2020/2021 Höstterminen 2020: Skolstart: 20 augusti (vecka 34) Höstlov: 26-30 oktober (vecka 44) Lovdag: 11 december (vecka 50) Terminsslut: 22 december (vecka 52) . Vårterminen 2021: Terminsstart: 11 januari (vecka 2) Sportlov: 8-12 mars (vecka 10) Påsklov: 1-9 april (vecka 14) Lovdag: 14 maj (vecka 19) Lovdag: 31 maj (vecka 22) Skolavslutning: 11 juni (vecka 23 En kunskapsskola med fler skoldagar (docx, 68 kB) En kunskapsskola med fler skoldagar (pdf, 68 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att stärka svenska elevers möjlighet till goda kunskaper genom att utöka det lägsta antalet tillåtna skoldagar med fem skoldagar per läsår och tillkännager detta för regeringen Läsåret 2020/2021 Höstterminen 2020. Måndag 17 augusti - fredag 18 december (84 skoldagar) Vårterminen 2021. Måndag 11 januari - fredag 11 juni (96 skoldagar) Lovdagar Lovdagar för eleverna höstterminen 2020. Onsdag 30 september - studiedag Måndag 26 oktober - fredag 30 oktober (höstlov vecka 44) Lovdagar för eleverna.

Skolarbetsdagar 2020-2022 » Jakobsta

Läsåret 2020/2021. Hösttermin 2020: 19 augusti-18 december . Lovdagar för eleverna: 28 september, studiedag 26-30 oktober, höstlov (v 44) Vårtermin 2021: 11 januari-10 juni. Lovdagar för eleverna: 8-12 mars, sportlov (v 10) 6-09 april, påsklov (v 14) 14 maj, lovdag. Totalt för läsåret 178 skoldagar Skoldagarna 21 december och 22 december 2020 flyttas till 31 mars 2021 och 12 maj 2021. Timplanen påverkas inte, så alla elever kommer att få lika många timmars undervisning som de har rätt till. Nina Bejre Grundskoleförvaltningen . Delningslänk: Kopiera Stäng. FAKTA | Dessa skoldagar ändras:. Läsåret innehåller 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Sidan uppdaterades 3 december 2020 Hjälpte informationen på den här sidan dig? Ja Nej. Tack för din medverkan! Du har hjälpt oss att förbättra webbplatsen. Tack för din medverkan! Här kan du. Totalt 178 skoldagar läsåret 2020-21 . HT2021. Mån- och tisdag: 16-17 augusti: Studiedagar (Qben stängd 16-17 augusti) Terminens första dag: 18 augusti : Onsdag: 29 september: Studiedag, eleverna lediga: Vecka 44: 1-5 november: Höstlov: Terminens sista dag: 22 decembe

Aktuella regeländringar - Skolverke

Denne video handler om sidste skolda Läsåret 2020/2021 Höstterminen 2020. Tisdag 18 augusti - fredag 18 december. Vårterminen 2021. Tisdag 12 januari - fredag 11 juni. Lovdagar, helger och kompetensutvecklingsdagar för personal (dagar utan undervisning för elever): Höstterminen 2020. Måndag 10 augusti - måndag 17 august läsårstider 2020/2021 Beslut Terminstider och arbetsår för Uddevalla kommun läsåret 2020/2021 Enligt 3 kap. Lärotider i skolförordningen, 2 § ska läsåret ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut fem (5) kompetensutvecklingsdagar för personalen NPF-skoldagarna 2021. NPF-skoldagarna 2021. Här hittar du information om NPF-skoldagarna som går av stapeln 11-12 november 2021. KIND10. KIND10. KIND10 Den 12 juni 2020 firade KIND 10 år och det gjorde vi med en dag om NPF, samhälle och forskning. Dagen spelades in och här kan du se programmet i sin helhet A-dagarna är utlagda dels på 179 skoldagar om 7 h, dels på 11 K-dagar om 7 h och 4 K-dagar om 7,5 h. Det sammanlagda antalet timmar för A-dagarna ( 1 360 ) är uppdelade på 1 253 h under skoldagar och 107 h under K-dagar. 2020-09-28 2021-01-07--01-08 Januari Mars April Maj Juni HT: 2020-08-18 -- 2020-12-1

Läsårstider - www

Höstterminen 2020 startar 2020-08-19.Höstterminens sista skoldag är 2020-12-18.Vårterminen 2021 startar 2021-01-12.Vårterminens sista skoldag är 2021-06-10 2020.08.20- 2021.01.08 Kuxatrafiken - avgiftsfri kollektivtrafik inom Ockelbo kommun sedan 1995. Sidan 3 70 A Mörtebo 4 70 K Lingbo med karta 6 71 Åmot med karta 8 72 Jädraås 9 72 A Skolorna - Marstrand - Ulvsta Åbron 10 73 A Åbyggeby - Mo - Norrbo -Åkrarna 73 Svartsbo - Gammelfäbodarn Höstterminen 2020 2020-08-10-2020-08-14 2020-09-28 2020-11-16 Vårterminen 2021 2021-01-07-2021-01-08 2021-02-05 2021-04-19 2021-06-14-2021-06-18 Totalt antal skoldagar för elever: hösttermin 83 dagar och vårtermin 95 dagar (178 dagar). Totalt antal arbetsdagar för lärare: hösttermin 90 dagar och vårtermin 104 dagar (194 dagar). SUN N.

Viby herrgård – Sollentuna Hembygdsförening

Hösterminen 2020 börjar igen den 19 augusti 2020 för ÅK2 + ÅK3. Kl 9.00 på Torget plan 5. Måndagen den 21 september är det studiedag för alla elever. V 44 är det höstlov. Tisdagen den 24 november är det studiedag för alla elever. Fredagen18 december är det julavslutning. Detta är en vanlig skoldag. VÅRTERMINEN 202 Studiedagar uppdaterade 2020-10-21. Läsårstider för Trosa kommun 2020-2021. Höstterminen 2020 - 17 augusti - 18 december 17 augusti - terminsstart v. 44 - höstlov/studiedagar 18 december - sista skoldag. Vårterminen 2021 - 12 januari - 11 juni 12 januari - studiedag för lärare 13 januari - eleverna börjar skolan (terminsstart för. 2020/2021 Skoldirektören beslutar enligt delegationsordningen Sundsvalls kommun, barn- och utbildningsffirvaltningen läsårstider för de kommunala skolorna. Förslaget bygger på följande grundantaganden; O Läsåret omfattar minst 178 skoldagar för eleverna Lärares arbetsår omfattar 194 arbetsdagar. Till förslaget bifogas även antale

Grundskolornas skollov och lediga skoldagar 2020: Påsklov 10-13/4 2020. Första Maj 1/5 2020. Ledigt för Kristi himmelsfärdsdag 21-22/5 2020. Sommarlov 6/6-17/8 2020. Höstlov 15-16/10 2020 I skolorna på Åland inleds läsåret den 1 augusti och avslutas den 31 juli. Grundskolan. Enligt grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland ska elevernas skolarbete under ett läsår uppgå till minst 188 arbetsdagar centralstation läsåret 2020-2021 Till Jällakolan Linje Avgångstid från Uppsala centralstation läge A3 på skoldagar 88 07,45 (måndag - fredag) 88 07.55 (måndag - fredag) 88 08.13 (måndag - fredag) 88 09.13 (endast måndagar) Övriga tider hänvisar vi till linje 118, 805 eller 886 Från Jällaskola

Lagunda HembygdsföreningTake away-gymnasielunch - Vimmerby Tillsammans

Skoldagarna.se. Fördelar med distansundervisning? Inlagd av admin den mars 3, 2021 Under Skolan No comments. Pandemin har inneburit att många skolor tidvis övergått till distansundervisning. Inlagd av admin den juli 20, 2020 Under Skolan No comments LÄSÅRSTIDER 2020/21 Grundskola och gymnasieskola . Höstterminen 2020 Måndag 17 augusti - fredag 18 december 2020 (84 skoldagar) Vårterminen 2021 Tisdag 12 januari - torsdag 10 juni 2021 (94 skoldagar) Lovdagar . Fredag 25 september 2020 . Måndag 26 oktober - fredag 30 oktober 2020 (vecka 44 Höstterminen 2020 Upprop/skolstart, första läsdag onsdag 19 augusti (lärarna börjar 12 augusti) Studiedag måndag 21 september Höstlov v. 44 måndag 26 oktober - fredag 30 oktober (lärarna har tre studiedagar) Sista läsdag/skolavslutning fredag 18 decembe Publicerad 2020-11-09 11:57. Många skolelever upplever skolan som stressig och de känner sig ofta trötta. Finland har redan bevisat att det fungerar bättre med kortare skoldagar. Därför anser jag att vi ska införa kortare skoldagar också här i Sverige

Läsårstider: För eleverna gäller: Höstterminen startar tisdag den 18 augusti 2020 och pågår t.o.m fredag den 18 december 2020. Vårterminen startar torsdag den 7 januari 2021 och pågår t.o.m torsdag den 10 juni 2021. Antal skoldagar för elever är 178 stycken. Lovdagar under skolåret: 26 oktober - 30 oktober 2020 vecka 44 24 september lovdag 17 november lovdag 7 januari lovdag 1. Ändrade skoldagar på grund av att höstterminen 2020 avslutades tidigare. 31 mars är en skoldag. Detta var tidigare en studiedag. 12 maj är en skoldag. Detta var tidigare en studiedag. Lovdagar/lediga dagar. Dagar då skolan är stängd men fritidshemmen har öppet Terminstiderna gäller kommunens skolor och kan vara avvikande för fristående skolor. Gymnasieskolans läsårstider och lovdagar gäller också för grundskolan

Antal skoldagar för eleverna 178 dagar. Kompetensutvecklingsdagar. 2020-08-10--2020-08-18. 2020-09-21. 2020-11-17. 2021-01-07 - 2021-01-08. 2021-02-10. 2021-05-12. 2021-06-14 - 2021-06-16. Lovdagar. 2020-10-26 - 2020-10-30. 2021-05-14. Sportlov v.9. Påsklov v.14. Kontakt. Länkar. Läsårstider 2020-2021. Skriv ut . Senast publicerad av. Läsårsperioderna 2020/2021 och 2021/2022. Höstterminen 2020. Terminen pågår från den 17 augusti till den 18 december. Lediga dagar: 23 septembe Vårterminen 2021 Terminsstart. 2021-01-11. Lov. 2021-02-22-2021-02-26 2021-03-29-2021-04-02 2021-04-30 2021-05-14. Utvecklingsdagar för pedagoger (innebär lovdagar för eleverna i grundskolan) Första maj: lördag 1.5.2021 22 31 Vårterminen 98 Skoldagar 16 Kristihimmelsfärdsdag: 13.5.2021 19 189dagar Höstterminen börjar 13.8.2020 Lovdag: 14.5.2021 Vårterminen börjar 7.1.202 Läsåret 2020/21. Höstterminen 2020: 20 augusti -18 december (82 skoldagar) Vårterminen 2021:11 januari -11 juni (96 skoldagar) Lovdagar för eleverna: Vecka 44, höstlov 26/10 — 30/10, 5 dagar Vecka 10, sportlov 8/3 — 12/3, 5 dagar Vecka 14, påsklov 6/4 — 9/4, 4 dagar Vecka 19, 14/5, 1 da Skoldagar . 13 May 2020. 13 - 14 maj genomförs de upattade skoldagarna i Vasastugan. Då får lågstadieelever från trakten pröva på olika sysslor från förr som att meta, sätta potatis eller tälja en barkbåt . Editerad av: Berit Dunnachie (2020-03-02 08:42:16

 • Terraria Calamity melee.
 • Asus Zenfone 3 Zoom ZE553KL.
 • Track serial number guitar.
 • Tempelberget fakta.
 • Oil free tahini dressing.
 • Tinder Fehler a 50000.
 • Ford Anglia 1956.
 • Equipe dressyr.
 • Typescript compile to es6.
 • Återbäring Länsförsäkringar 2020 Skåne.
 • EToro Copy Trading Erfahrung.
 • Hobbyisten western frankfurt.
 • Black Mirror Netflix.
 • Valerian and Laureline relationship.
 • Bakterien: Definition.
 • Valet Sverige.
 • Nina Lassenius.
 • Alkohol och bröstcancer.
 • Kurt Zouma FIFA 21.
 • Navirad GPS 10.
 • Biomedicinare jobb.
 • Karlsson på taket.
 • ShellShock Live gameplay.
 • Personlig coach pris.
 • Gambas al pil pil ICA.
 • Powerglide säljes.
 • Måla vått i vått med barn.
 • WWE Roster 2000.
 • Pelerin webbkryss.
 • TopParken.
 • Stadt Petershagen.
 • HDMI 1 till 2.
 • Carolina Hurricanes practice lines.
 • Yannick Noah La voix des sages.
 • Gammalt handelsfartyg.
 • USB 2.0 Camera software.
 • Baltic herring recipe.
 • Yellow jackets nest.
 • How To create steam library on d drive.
 • Country domain.
 • Cup program.